DRON URATOWAŁ CZŁOWIEKA

DRON URATOWAŁ CZŁOWIEKA

Zaalarmowani przez zaniepokojonąrodzine, funkcjonariusze z Komendy...
WOJSKO CZEKA

WOJSKO CZEKA

Trwa kwalifikacja wojskowa. Na terenie Powiatu Wejherowskiego dotyczy ona...
DOTACJE PRZYZNANE

DOTACJE PRZYZNANE

Wczoraj w ratuszu miejskim Prezydent Wejherowa podpisał z pierwszą grupą...
KRADZIEŻ KONIA

KRADZIEŻ KONIA

Okazuje się, że wszystko może paść łupem złodzieja. Ostatnio wejherowscy...
PROTESTY ROLNIKÓW

PROTESTY ROLNIKÓW

W dniach 20 – 21 lutego rusza kolejny ogólnopolski protest polskich...
25
Niedziela
Luty 2024
Loading...
Poprzedni Luty Następny
Po Wt Śr Cz Pt So Nd
293031
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
123
imieniny:
Almy, Cezarego, Jarosława
Zgłoś wydarzenie Pokaż kalendarz

ZMIANY W SZKOLNICTWIE ZAWODOWYM

2016-04-01 09:30:10

Marszałkowie Mieczysław Struk i Krzysztof Trawicki uroczyście wręczyli organom prowadzącym szkoły ponadgimnazjalne, uchwały Zarządu Województwa Pomorskiego "Kształtowanie sieci ponadgimnazjalnych szkół zawodowych, uwzględniające potrzeby rynku pracy". To początek realizacji nowego strategicznego przedsięwzięcia w naszym regionie które dotyczy zawodowego szkolnictwa ponadgimnazjalnego. Jednym z zaproszonych na uroczystość samorządów był Powiat Wejherowski.

W uroczystości jaka odbyła się 31 marca w Sali Okrągłej im. Lecha Bądkowskiego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego w Gdańsku, Powiat Wejherowski reprezentowali: Starosta Gabriela Lisius, etatowy Członek Zarządu Wojciech Rybakowski, Naczelnik Wydziału Edukacji Starostwa Powiatowego Mirosław Lademann. Obecni byli także przedstawiciele lokalnych organizacji przedsiębiorców: prezes Regionalnej Izby Przedsiębiorców NORDA w Wejherowie Jacek Pomieczyński oraz wiceprzewodniczący wejherowskiego oddziału stowarzyszenia Pracodawcy Pomorza Edmund Kwidziński.

Wśród gości uroczystości oprócz przedstawicieli organów prowadzących ponadgimnazjalne szkoły zawodowe, samorządowców, przedstawicieli środowisk pracodawców oraz związków zawodowych, znaleźli się także marszałek województwa pomorskiego Mieczysław Struk, wicemarszałek województwa pomorskiego Krzysztof Trawicki, dyrektor departamentu edukacji i sportu Pomorskiego Urzędu Marszałkowskiego Adam Krawiec oraz Wojewoda Pomorski Dariusz Drelich.

- Dzisiejszymi decyzjami zmieniamy w dużej mierze system kształcenia zawodowego w województwie pomorskim. W pewnym stopniu dokonujemy rewolucji, bo zmiana jest gruntowna zakomunikował uczestnikom uroczystości marszałek województwa pomorskiego Mieczysław Struk. - W regionalnych dokumentach strategicznych zidentyfikowaliśmy główne problemy w obszarze szkolnictwa zawodowego. Niepokoiła nas stale utrzymująca się tendencja stosunkowo niskiego odsetka absolwentów szkół zawodowych otrzymujących dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe, czy też niska jakość szkół zawodowych i niedopasowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb pracodawców. Warto pamiętać, że to niedopasowanie dotyczy zarówno kierunków kształcenia jak i pożądanych przez pracodawców postaw i kompetencji uczniów. Wszyscy zgodnie ustaliliśmy, że historycznie ukształtowana sieć szkół zawodowych nie odpowiada już subregionalnemu rynkowi pracy. Odpowiedzią na te problemy była nasza wspólna decyzja o uruchomieniu przedsięwzięcia strategicznego dotyczącego szkolnictwa zawodowego. Zgodni byliśmy przecież, że od jakości szkolnictwa zawodowego zależy rozwój regionu.– dodał marszałek.

Dotykając niezwykle trudnego obszaru jakim jest szkolnictwo zawodowe, władze Województwa Pomorskiego zdecydowały się na unikatowe w skali kraju rozwiązanie. 1 czerwca 2015 roku został ogłoszony konkurs, skierowany do organów prowadzących szkoły zawodowe, na identyfikacje koncepcji dotyczących przedsięwzięcia strategicznego. Organy prowadzące opracowały własne koncepcje dotyczące szkolnictwa zawodowego i kształcenia ustawicznego w perspektywie do roku 2020, w kontekście potencjału społecznego i gospodarczego województwa pomorskiego, w tym specyfiki lokalnego i subregionalnego rynku pracy, odnosząc się do pracodawców funkcjonujących w branżach kluczowych o największym potencjale rozwoju. Warunkiem niezbędnym do włączenia danej koncepcji do przedsięwzięcia strategicznego była udokumentowana współpraca z pracodawcami. W tym celu powołano także specjalną komisję, w skład której weszli przedstawiciele różnorodnych środowisk i organizacji pracodawców oraz przedstawiciele oświaty.

Zostały złożone 24 koncepcje organów prowadzących z czego Zarząd Województwa Pomorskiego przyjął ostatecznie 23. Stały się one podstawą do ustalenia zakresu rzeczowego przedsięwzięcia strategicznego województwa pomorskiego "Kształtowanie sieci ponadgimnazjalnych szkół zawodowych, uwzględniające potrzeby rynku pracy".

- Działaliśmy wspólnie. To nie jest koncepcja narzucona przez samorząd wojewódzki. Tę koncepcję wypracowaliśmy razem, poczynając od prac nad Strategią Rozwoju Województwa Pomorskiego poprzez Regionalny Program Strategiczny "Aktywni Pomorzanie", aż po dzisiejsze zwieńczenie prac komisji konkursowej powołanej na potrzeby ustalenia zakresu rzeczowego jednego z trzech edukacyjnych regionalnych przedsięwzięć strategicznych. Dziś podsumowujemy pierwszy, bardzo ważny etap tego przedsięwzięcia. Mam poczucie ogromnej satysfakcji i mam nadzieje, że również państwo taką satysfakcje posiadają.dodał marszałek Struk zwracając się do zaproszonych gości.

Uchwały Zarządu Województwa Pomorskiego dotyczące przedsięwzięcia strategicznego "Kształtowanie sieci ponadgimnazjalnych szkół zawodowych, uwzględniające potrzeby rynku pracy", otrzymały wyłącznie te organy prowadzące szkoły zawodowe, które uczestniczyły w otwartym konkursie zorganizowanym przez Urząd Marszałkowski. Oprócz powiatów naszego województwa w przedsięwzięciu wzięły udział dwa niepubliczne organy prowadzące szkoły zawodowe. Jednym z nich jest Powiatowy Cech Rzemiosł Małych i Średnich Przedsiębiorstw – Związek Pracodawców z siedzibą w Wejherowie, który był reprezentowany przez Starszego Cechu Brunona Gajewskiego i dyrektora biura Krzysztofa Seroczyńskiego.

Realizacja przedsięwzięcia, poprzez stworzenie na bazie istniejącej infrastruktury oraz dzięki współpracy z jednostkami samorządu terytorialnego i pracodawcami, sieci ponadgimnazjalnych szkół zawodowych, w tym centrów kształcenia zawodowego i ustawicznego, opartej o zidentyfikowane branże o największym potencjale rozwoju regionu pomorskiego, ułatwi dostosowanie kierunków kształcenia do potrzeb regionu, pozwalając tym samym na stabilną pracę dydaktyczną, wychowawczą i opiekuńczą. Dynamicznie zmieniające się potrzeby rynku pracy będą mogły być zaspokajane poprzez różnorodne formy kształcenia ustawicznego. Przedsięwzięcie to, wymagające ponadlokalnej współpracy jednostek samorządu terytorialnego oraz pracodawców, wpłynie na podniesienie poziomu zatrudnienia absolwentów ponadgimnazjalnych szkół zawodowych, a także na mobilność zawodową osób znajdujących się na rynku pracy. Niezwykle istotne znaczenie dla powodzenia realizacji tej koncepcji ma ścisła współpraca szkół zawodowych z pracodawcami i szkołami wyższymi.

Koncepcja przygotowana przez Powiat Wejherowski, zaakceptowana przez Komisję Konkursową, zakłada zintegrowany rozwój szkolnictwa zawodowego i kształcenia ustawicznego w powiecie poprzez wzrost jakości edukacji zawodowej oraz rozbudowę infrastruktury ponadgimnazjalnych szkół zawodowych. Pozwoli to wzmocnić tradycyjne dla naszego powiatu branże takie jak:

  • teleinformatyka i elektronika,
  • transport, logistyka i motoryzacja,
  • zdrowie i opieka medyczna i pielęgnacja osób starszych,
  • turystyka sport i rekreacja.

Umożliwi także innowacyjnie rozwijać kształcenie zawodowe w branżach:

  • energetyka i ekoenergetyka,
  • sektor kreatywny (działalność gospodarczą związaną z kulturą i technologią, łącząca działalność artystyczną z przedsiębiorczością).

Wartość wszystkich złożonych projektów w konkursie wyniosła blisko 333 mln zł, z czego koncepcja przygotowana przez Powiat Wejherowski opiewa na kwotę ponad 33 mln zł. Wartość unijnego wsparcia to 294 mln zł z Regionalnego Programu Operacyjnego na co składa się 85 mln zł z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz 209 mln zł z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Dzięki tym środkom możliwe będzie między innymi wsparcie uczniów szkół zawodowych poprzez płatne staże/praktyki zawodowe realizowane u pracodawców, kursy kwalifikacyjne, dodatkowe zajęcia z języków obcych zawodowych, wizyty studyjne w zakładach pracy. Wsparcie otrzymają także nauczyciele przedmiotów zawodowych i instruktorzy praktycznej nauki zawodu. Będzie także możliwe włączenie pracodawców i środowiska akademickie w proces kształcenia zawodowego, rozwój doradztwa edukacyjno-zawodowego, dostosowanie wyposażenia szkół zawodowych do potrzeb kształcenia na rzecz gospodarki, inwestycje w infrastrukturę szkół zawodowych oraz kształcenie ustawiczne osób dorosłych.

Tomasz Magulski

tomasz.magulski@tubawejherowa.plPrzeczytaj również
Trwa kwalifikacja wojskowa. Na terenie Powiatu Wejherowskiego dotyczy ona przede wszystkim mężczyzn z rocznika 2005 oraz uzupełniająco z roczników 2000 – 2004. Powiatowa Komisja Lekarska...

2024-02-22 10:22:16

W miniony czwartek w Szkole Podstawowej Gowinie odbyło się spotkanie informacyjne w sprawie rozbudowy drogi powiatowej 1316G na odcinku od Wejherowa do miejscowości Dąbrówka Młyn. Spotkanie miało...

2024-02-11 20:17:10

Wakat na stanowisku Komendanta Powiatowego Państwowej straży Pożarnej w Wejherowie nie trwał długo. Nowy Komendant Wojewódzki podjął decyzję o awansie i powierzeniu pełnienia obowiązków...

2024-02-09 12:34:39

NAJNOWSZE OKAZJE

NAJNOWSZE TUBONY

NAJNOWSZE GAZETKI

Dołącz do
swoich znajomych!