TRAGICZNY POŻAR

TRAGICZNY POŻAR

Ofiara śmiertelna pożaru w budynku wielorodzinnym w Rumi przy ul....
CZYM ODDYCHAMY?

CZYM ODDYCHAMY?

Jest szansa, ż w Wejherowie wznowi działalność stacja monitoringu jakości...
NIEBEZPIECZNE DROGI

NIEBEZPIECZNE DROGI

Ujemne temperatury i gwałtowne opady śniegu oraz deszczu ze śniegiem...
PRZEGRNA NA INAUGURACJĘ

PRZEGRNA NA INAUGURACJĘ

Były nadzieje ale szybko zostały rozwiane. W pierwszym w tym roku meczu III...
ZMIANA DOWÓDCY

ZMIANA DOWÓDCY

W zeszłym tygodniu odbyła się uroczystość przekazania obowiązków dowódcy...
9
Wtorek
Marzec 2021
Loading...
Poprzedni Marzec Następny
Po Wt Śr Cz Pt So Nd
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1234
imieniny:
Dominika, Franciszki, Katarzyny
Zgłoś wydarzenie Pokaż kalendarz

ZNAJDŹ ZATRUDNIENIE

2017-01-19 10:57:46

Nowy rok, to nowe możliwości na znalezienie zatrudnienia. Powiatowy Urząd Pracy w Wejherowie, w ramach posiadanych środków Funduszu Pracy oraz działań współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego, realizować będzie szereg programów przeznaczonych dla bezrobotnych i pracodawców.

W ramach realizowanych programów wsparcie możliwe będzie skierowanie osoby niepracującej na staż, trwający od 3 do 6 miesięcy. Przyjmowanie wniosków o zawarcie umowy o zorganizowanie stażu dla osób bezrobotnych odbywać się będzie w trybie ciągłym.

Powiatowy Urząd Pracy w Wejherowie w 2017 roku kierować będzie na szkolenia, zarówno w formie grupowej jak i indywidualnej. W  tym pierwszym przypadku, zapisy będą obywały się po ogłoszeniu planu szkoleń na bieżący rok, według ustalonego harmonogramu, sukcesywnie zamieszczanego na stronie internetowej i w siedzibie PUP. W drugim przypadku potrzebę szkoleniową może zgłosić sam bezrobotny. Powiatowy Urząd Pracy finansuje koszt szkolenia indywidualnego do 6.000 zł. W pierwszej kolejności realizowane będą wnioski kandydatów posiadających gwarancję zatrudnienia po ukończeniu kursu.

Powiatowy Urząd Pracy w 2017 roku będzie kierował osoby bezrobotne do prac interwencyjnych i będzie refundował pracodawcom przez 6 miesięcy część kosztów wynagrodzenia zatrudnionej w wyniku skierowania przez Urząd osoby bezrobotnej w wysokości 800 zł oraz opłaconych od tej części wynagrodzenia składek na ubezpieczenie społeczne. Wymagany okres zatrudnienia osoby bezrobotnej w ramach tej formy wsparcia wynosi 12 miesięcy.

Osoby bezrobotne mogą się ubiegać o jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej. W 2017 może to być kwota maksymalnie 21.000 zł. Nabór wniosków odbywać się będzie w 4 turach w lutym, kwietniu, czerwcu i wrześniu. Spośród składanych wniosków komisja wybierze najlepsze, które otrzymają dofinansowanie. Informacje dotyczące poszczególnych naborów będą zamieszczane sukcesywnie na stronie internetowej oraz na tablicach ogłoszeń w siedzibie Urzędu.

Pracodawcy mogą się ubiegać o refundację kosztów wyposażenia i doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego do wysokości 21.000 zł. W 2017 roku Urząd będzie prowadził nabory w 3 turach w lutym, maju i wrześniu. Komisja, spośród wszystkich złożonych wniosków, wybierze wnioski na wskazaną w danym naborze liczbę stanowisk, których utworzenie PUP dofinansuje. Informacje dotyczące poszczególnych naborów Urząd będzie zamieszczał sukcesywnie na stronie internetowej oraz na tablicach ogłoszeń w swojej siedzibie.

W 2017 roku będą refundowane koszty dojazdu z miejsca zamieszkania do miejsca odbywania szkolenia i stażu oraz miejsca zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej i z powrotem, w przypadku, gdy osoba złoży w Urzędzie stosowny wniosek wraz z wymaganymi załącznikami. Miesięczny koszt, najtańszym środkiem transportu, przekracza 100 zł. W przypadku dojazdu własnym samochodem, zwrot poniesionych kosztów nie będzie wyższy niż koszt dojazdu na danej trasie istniejącymi środkami transportu zbiorowego.

W bieżącym roku będzie istniała możliwość sfinansowania  kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców w ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego, jeżeli wpisuje się ono w priorytety wydatkowania przedmiotowych środków ustalonych przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej na bieżący rok, do których należy:

  • wsparcie zawodowego kształcenia ustawicznego w sektorach: przetwórstwo przemysłowe, transport i gospodarka magazynowa oraz opieka zdrowotna i pomoc społeczna,
  • wsparcie zawodowego kształcenia ustawicznego w zidentyfikowanych w danym powiecie lub województwie zawodach deficytowych, określonych w barometrze zawodowym,
  • wsparcie kształcenia ustawicznego osób, które mogą udokumentować wykonywanie przez co najmniej 15 lat prac w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, a którym nie przysługuje prawo do emerytury pomostowej.

Informacja o harmonogramie naborów wniosków udostępniona zostanie przez PUP Wejherowo po otrzymaniu decyzji o przyznaniu przez MRPiPS środków na 2017 rok, opracowaniu regulaminu oraz dokumentów przyznawania przedmiotowej pomocy w bieżącym roku.

Wyklucza się przyznanie dofinansowania, udzielenia refundacji, organizacji stażu oraz realizacji szkolenia dotyczących między innymi obszarów działalności: sezonowej, prowadzonej wyłącznie poza granicami kraju, w zakresie handlu obwoźnego i obnośnego, lub w zakresie medycyny alternatywnej, niekonwencjonalnej, naturalnej i naturoterapii.

Szczegółowe wykluczenia dotyczące realizacji poszczególnych usług i instrumentów rynku pracy określone są w regulaminach lub zasadach organizacji danych form wsparcia dostępnych w siedzibie Urzędu oraz na jego stronie internetowej.

Powiatowy Urząd Pracy w Wejherowie w bieżącym roku przewiduje także realizację: prac społecznie użytecznych, bonów stażowych, bonów zatrudnieniowych, bonów na zasiedlenie, bonów szkoleniowych, dofinansowania studiów podyplomowych, wypłaty stypendium na kontynuację nauki, refundacji części kosztów wynagrodzenia bezrobotnego do 30 roku życia oraz zwrotu opłaconych składek na ubezpieczenia społeczne za członków spółdzielni socjalnej zatrudnionych na podstawie spółdzielczej umowy o pracę.

Aktualne dokumenty związane z dostępnymi w PUP Wejherowo programami wsparcia zatrudnienia dostępne będą w siedzibie i na stronie internetowej Urzędu od 23 stycznia 2017 roku.

Wnioski będą  przyjmowane w trybie ciągłym od 30 stycznia 2017 roku do wyczerpania środków, za wyjątkiem wsparcia w formie jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej, refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy oraz KFS.

Tomasz Magulski

tomasz.magulski@tubawejherowa.plPrzeczytaj również
Pomału prace budowlane przy Wodnych Ogrodach nabierają tempa. Rozpoczęły się pod koniec zeszłego roku od prac ziemnych i przygotowawczych. Teraz rozpoczyna się kolejny etap, w którym wznoszone są...

2021-03-03 11:47:55

Jest szansa, ż w Wejherowie wznowi działalność stacja monitoringu jakości powietrza. Z kolei w ramach lokalnej inicjatywy Wejherowskiego Alarmu smogowego, powstanie mobilna instalacja – sztuczne...

2021-03-08 11:24:39

Policjanci wspólnie z pracownikami MOPS-u odwiedzali miejsca w których mnogli przebywać bezdomni. Wszystkim napotkanym podczas działań osobom policjanci oferowali pomoc i wskazywali miejsca, w...

2021-03-02 10:26:29

NAJNOWSZE OKAZJE

NAJNOWSZE TUBONY

NAJNOWSZE GAZETKI

Dołącz do
swoich znajomych!